تبلیغات
لهجه های عربی - ترجمه ترانه ها قسمت پنجم
لهجه های عربی
آموزش لهجه های زبان عربی

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 20 شهریور 1388

الی کان - نانسی عجرم


نانسی عجرم   ماشی حد (وحدی معاك)

شیرین احمد  - صبری قلیل


لیل یا لیل  - آلبوم لیل یا لیل


آلبوم بستناک  -الیسا – ذنبی انا


 

روی ادامه مطلب کلیک کنید

الی کان - نانسی عجرم

1- یا طب طب و دلع  اللی كان من قبلك انت : آنچه که قبل از تو بود

 2- و انت مش جنبی :  و تو در کنارم نبودی

 3- مكنتش عایشة فیه:  من در آن زندگی نکردم 

4- و اللی حیكون بعدك انت : و آنچه که بعد از تو خواهد بود

5- لو مكنتش انت فیه : اگر تو در آن نبودی

6- یا ریتنی اموت قبلیه : ای کاش قبل از آن می مردم

7- انت عارف حبك انت عمللی ایه: تو می دانی که عشقت با من چکار کرده 

8- شفت دنیا احلى من اللی حلمت بیه : دنیا را زیبا تر ازآنچه که در خواب دیده بودم دیدم

9- مابقیتش عارفة انا اتودلت من النهارده :  و من اصلا نمی دانستم که امروز متولد شده ام

10- و الا انا لو عشت قبلك عشت لیه   :و اگر من قبل از تو زندگی کردم برای چه بوده ؟

11- احلى حاجة فی عمری حصلت :  بهترین نیازی که در زندگی به آن نیاز پیدا کردم

12- لما جیت و قلت لی بتحبنی : هنگامی بود که آمدی و به من گفتی که دوستم داری

13- قولی ایه حاتمنى تانی : گفتنت به من که چه آرزوی دیگری داری   ( اینکه به من گفتی که چه ارزوی دیگری داری )

14- بعد حبك یا حبیبی  : بعد از عشق تو ای عشق من

15- ایه حیهمنی : چه چیز برای من مهم است

16- نفسی اعرف بس ایه یربطنی بیك  : فقط من می دانم که چه چیز مرا به تو وصل می کند

17- حاجة اكب رمن الغرام شدتنی لیك :  نیازی بزرگتر از عشق مرا به تو وصل کرده

18- مابقیتش عارفة انا اتودلت من النهارده : و من اصلا نمی دانستم که امروز متولد شده ام

19- و الا انا لو عشت قبلك عشت لیه : و اگر من قبل از تو زندگی کردم برای چه بوده ؟

20- اللی كان من قبلك انت  : آنچه که قبل از تو بود

21- و انت مش جنبی : و تو در کنارم نبودی

22- مكنتش عایشة فیه : من در آن زندگی نکردم

23- و اللی حیكون بعدك انت : و آنچه که بعد از تو خواهد بود

24- لو مكنتش انت فیه : اگر تو در آن نبودی

25- یا ریتنی اموت قبلیه   : ای کاش قبل از آن می مردم

 

نانسی عجرم   ماشی حد (وحدی معاك)

 

1- ماشى حدى وبعنیك مدوب الكل حوالیك : داری راهتو می ری و با چشمانت هر کسی که در اطرافت بوده را سوزانده ای

 

2- نظرة هیك وغمزة هیك :  و با یک نگاه و یک چشمک

 

3- ولا حلوة بتفلت منك :  هیچ دختر زیبایی از دستت در نمی رود

4- ناسى انى بغار بجن : فراموش کرده ای که من در حد دیوانگی ازت زورم میاد

 

5- خصوصى لوضحكولك هن : مخصوصا اگر اون دخترا واست خندیدن

 

6- انت تابرنى بتحن بیوقع قلبك منك  : و تو نشون می دهی که دلسوزی می کنی به حدی که دلت از دستت می افتد

 

7- وانا اجمل شاب بیتمنى بمشوارنى یشاركنى :  و(من) زیبا ترین جوان ها آرزو می کنند که روزشان را با من بگذرانند

 

8- مش مثلك انت مضیعنى بحركاتك وملبكنى : مثل تو که نیستند که منو از دست داده ای با این حرکاتت و مرا سرخورده کرده ای

 

9- واذا حلوى بایدك تغمیلك بتلحقها وبتتركنى   :و اگر یه دختر زیبایی می بینی که دستت بود فوری ولم می کنی و می ری سراغش

 

10- وصدفة لو على هالطریق یسلم علی شى رفیق :  و اگر از روی تصادف یکی از دوست پسرام بم سلام کنه

 

11- دغرى راح تعمل تحقیق تسالنى وتحاسبنى : شروع به بازجویی من می کنی و ازم سوال می پرسی و سین جیمم می کنی

 

12- مین ووین وكیف ولیش رفیقى هو ومن قدیش : ( اینجوری می پرسی ) کیه و کجا و چطور و چرا ، (درحالی که )اون دوست منه و رفیق فابریکمه

 

13- دوب واتعذب ماعلیش صارلك عمر معذبنى  : یه خورده بسوز و عذاب بکش ، مشکلی نیست ، تو داری یه عمر منو عذاب می دی

 

شیرین احمد  - صبری قلیل -

 

1- أنا لاجیة قولك إرجع اسمع علشان أنا صبری قلیل كل مرة تهرب قرب على ایه إنت مسهرنی اللیل :

 

من آمده ام که به تو بگویم برگرد ، گوش کن ، چون صبر من کم است ، هر بار فرار می کنی چرا ؟ نزدیک شو ، تو خواب شب را از من گرفته ای

2- خت منی روحی عمری عقلی وسایبنی بقلب علیل یاللی حبك إنت مغلبنی معذبنی ومورینی الویل: او از من روجم ، عمرم و عقلم را گرفته و من را با یک قلب بیماررها کرد ، این عشقت تو است که به من غلبه کرده و مرا عذاب داده و بلا را به من نشان داده

 

3- على قد ما بسهر لیلك على قد ما بتسبنی فی نار تكوینی بی قسو عیونك وتسبنی فی وسط النار : به اندازه ای که من برای تو در شب بیداری می کشم ، تو مرا در آتش و قساوت چشمانت می گذاری ( رها می کنی ) و مرا در آتش عشق رها می کنی 

                                                                                              

 

كنت بقول - آلبوم : لازم اعیش

1- كنت بقول من بعد حبیبى .............الدنیا ازاى تتعاش : می گفتم بعد از عشقم ، چطوری می شود در دنیا زندگی كنم

2- قولت هاعیش طول عمرى علشانه .......واموت لو لحظه ماجاش : گفتم تمام عمرم را به خاطرش زندگی خواهم كرد و می میرم اگر لحظه ای نیامد

3- كنت بشوف فى عنیه الفرحه .......واقول لدموعى بلاش : شادی را در چشمانش می دیدم  ....... و  به اشك هایم می گفتم چیزی نیست

4- وافضل ادارى وادارى علشانه احزانى مایحزنهاش : و هوایش را خواهم داشت و خواهم داشت به خاطر اینكه اندوه هایم ، او را اندوهگین نكند

5- وادى الایام مرت لحظه وقدرت انسى اللى قدر ینسى : و این روز ها در یك لحظه گذشت و توانستم  فراموش كنم كسی گه توانست فراموش كند

6- ماقدرش اعیش العمر علشانه وهو یادوب بیعیش اللحظه : و نمی توانم به خاطرش زندگی كنم و  او ذوب می شود و تك تك لحظات را زندگی می كند

7- انا مابلمش على بالى اللى یحب وضحى بعمرة فداة : من كسی را كه عاشقش شد و عمرش را فدای كرد را ملامت  نمی كنم

8- بس بلوم على قلب یضحى لقلب ماكنش معاه : فقط دلی را ملامت می كنم كه خودش را فدای دل كرد كه با او نبود

9- مااستناس العمر یعدى واقول ماحصلش نصیب : صبر نمی كنم تا عمر بگذرد و بگویم كه قسمت نشد

10- لازم انسى الجرح كانه ماجاش من اغلى حبیب : باید زخم را فراموش كنم و انگار نه انگاركه كار عشق نازنینم بوده

 11- وادى الایام مرت لحظه وقدرت انسى اللى قدر ینسى  : و این روز ها در یك لحظه گذشت و توانستم  فراموش كنم كسی گه توانست فراموش كند

12- ماقدرش اعیش العمر علشانه وهو یادوب بیعیش اللحظه  : و نمی توانم به خاطرش زندگی كنم و  او ذوب می شود و تك تك لحظات را زندگی می كند

 

لیل یا لیل  - آلبوم لیل یا لیل

 

1- قد الدنیا هواك یاواخد قلبی معاك : عشق تو به اندازه ی دنیاست ای کسی که دلم را خودن برده ای

2- حبیبى فین ماتروح انا دیما ویاك : ای عشق من هر کجا بروی من با تو هستم : 

3- خلاص القلب ناداك ولا ثانیه انا بنساك : تمام شد و قلب تو را ندا داد و یک ثانیه هم تو را فراموش نخواهم کرد

4- شاغلنى نهار ولیل وبتسال لیه بهواك : شب و روز من را مشغول کردی و می پرسی چرا عاشق تو هستم

5- لیل لیل لیل لیل یا لیل اه من عینیك بحن الیك  : شب شب شب شب ای شب آه از چشمان تو به تو مهر می ورزم

6- لیل لیل لیل لیل یا لیل بسال علیك قلبی فایدك : شب شب شب شب ای شب سراغ تو را می گیرم و قلب من در دستان توست

7- لیل لیل لیل لیل یا لیل اشوفك فین یاضى العین : شب شب شب شب ای شب تو را کجا ببینم ای نور دیده ( چشمانم )

8- یاضى العین  : ای نور چشم

9- غیرك انت مالیش ولا بعدك حقدر أعیش : غیر از تو کسی را ندارم و بی تو نمی توانم زندگی کنم

 

10 - زی حنانك انت یاحبیب قلبی ملئیش : مانند مهر تو را نمی توانم پیدا کنم

 

11- لیل لیل لیل لیل یا لیل اه من عینیك بحن الیك : شب شب شب شب ای شب آه از چشمان تو به تو مهر می ورزم

12- لیل لیل لیل لیل یا لیل بسال علیك قلبی فایدك : شب شب شب شب ای شب سراغ تو را می گیرم و قلب من در دستان توست

 

آلبوم بستناک  -الیسا – ذنبی انا

1- ذنبی أنا ذنبی بهواك و همی أنا یا حبیبی رضاك  : گناه من در عشق به توست و تنها خواسته ی من رضایت توست

2- و انت ولا بتسال على حدى هایم بمدى عایش على هواك  : و تو در مورد هیچکس نمی پرسی که چه بلایی سرش آمده ، آنکه با عشق به تو زندگی می کرد .

 

3- حظی أنا بعیونی دلیل بتغفى و أنا اسهر لیالیك  : شانس من در چشمانم ÷یداست . تو می خوابی و من در شب ها بی خوابم .

4- بقلبی بكی و بعیونی حكی و لا عم بشتكی و لا فیی جافیك  : در دلم گریه کردم و با چشمانم حکایت کردم و از چیزی شکایت نمی کنم و و جفای تودر حق من نیست

 

5- ذنبی أنا ذنبی بهواك و همی أنا یا حبیبی رضاك : گناه من در عشق به توست و تنها خواسته ی من رضایت توست

6- و انت ولا بتسال على حدى هایم بمدى عایش على هواك : و تو در مورد هیچکس نمی پرسی که چه بلایی سرش آمده ، آنکه با عشق به تو زندگی می کرد .

 

7- مافی عذاب متلك یا غرام بتمضى اللیالی و الأیام : عذابی مثل تو وجود ندارد ای عشق ، شب ها و روز ها را می گذرانی

8- ناطرعلى بابوه راضی بعذابوه و لا عم بیفیدوه عتاب و ملام :چشم به راه اویی و به عذابش راضی هستی و ملامت و سرزنش با تو فایده ای ندارد .

 

9- مافی عذاب متلك یا غرام بتمضى اللیالی و الأیام : عذابی مثل تو وجود ندارد ای عشق ، شب ها و روز ها را می گذرانی

10 - ناطرعلى بابوه راضی بعذابوه و لا عم بیفیدوه عتاب و ملام : چشم به راه اویی و به عذابش راضی هستی و ملامت و سرزنش با تو فایده ای ندارد .

 

11- حظی أنا بعیونی دلیل بتغفى و أنا اسهر لیالیك  : شانس من در چشمانم پیداست . تو می خوابی و من در شب ها بی خوابم .

12- بقلبی بكی و بعیونی حكی و لا عم بشتكی و لا فیی جافیك : در دلم گریه کردم و با چشمانم حکایت کردم و از چیزی شکایت نمی کنم و و جفای تودر حق من نیست

 

 

 ارسال توسط رحمن بخش سپاهی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
یادگیری لهجه ها ی عربی تا چقدر برایتان اهمیت دارد؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا