تبلیغات
لهجه های عربی - ترجمه ترانه ها قسمت سوم
لهجه های عربی
آموزش لهجه های زبان عربی

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 20 شهریور 1388

شیرین  - ترانه ی علی بالی  -  آلبوم لازم اعیش

 

لو تعرفوه - البوم : بستناک


تامر حسنی - انا و لا عارف - آلبوم : یا بنت ال ایه

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید

شیرین  - ترانه ی علی بالی  -  آلبوم لازم اعیش

1- حبیته بینى وبین نفسى  : عاشقش شدم بین خودم و وجودم

2- وماقولتلوش عااللى فى نفسى  : و به او نگفتم از آنچه كه در وجود من وجود داشت

3- ماعرفش ایه بیحصللى لما بشوف عنیه  : نمی دانم چه به من دست می دهد وقتی كه چشمانش را می بینم

4-  مابقتش عارفه اقوله ایه... معرفش لیه خبیت علیه : نمی دانم كه به او چه بگویم ... نمی دانم كه چرا از او مخفی كردم

5-  بضعف اوى وانا جنبه ... وبسلم علیه : وقتی كنار او هستم خیلی ضعیف می شوم ... هنگامی كه  به او سلام می كنم

6- كل حب الدنیا دیا ...  ى قلبى لیك  : تمام عشق دنیا در منست ودر قلبم وجود دارد برای توست

7-  وانت اغلى الناس ... علیا وروحى فیك  : و تو برایم مهمترین هستی و وجودم در توست

8- دانت لوقدام عنیا اشتاق الیك  : این تویی كه اگر جلوی چشمانم باشی باز هم به تو اشتیاق دارم

9-على بالى ولا انت دارى .. بالى جرالى  : در فكرمی و تو نمی دانی كه چه بر من گذشته است

 10- واللیالى سنین طویله. سیبتهالى  : و شب های سال های زیادی را برای من بجا گذاشتی

11-   یاانشغالى بكل كلمه قولتهالى : و باعث مشغول شدن فكر من بوده با هر كلمه ای كه به من گفته ای

12- الكلام لو كان یعبر ع الحنان  : اگر كلام می توانست عشق را بیان كند و برساند

 

13- كنت قولت اننى بحبك من زمان  :  به تو خیلی وقت ها پیش می گفتم دوستت دارم

 

 14- كل یوم الشوق بیكبر علیا بان ..  : هر روز شوق و اشتیاق بر من بیشتر می شود ...

 

 15- میهمك ابدا مهما الزمان یطول  : هرگز نگرانش نباش، اهمیتی ندارد كه چه قدر زمان ببرد

 

16-  راح یجى بكرا وبقى الك على الطول  : فردا خواهد آمد و باقیمانده زندگیم برای تو خواهد ماند

 

17-  وحیاتك مش فرقانی عندی شو ما صار  : به جون تو  كه برای من تفاوتی ندارد چه روی خواهد داد

 

18-  قلبی من دونك مابفرق تلج ونار  : قلب من بدون تو تفاوت یخ و آتش را نمی تواند بفهمد

 

19- خلی هالدنیی تعرف قلبی مین اختار  : اجازه بده دنیا بفهمد قلب من چه كسی را انتخاب كرده است

 

20 - خللی كل الناس تشوف كیف منغنی كیف منسهر  : اجازه بده همه مردم ببینند چه گونه آواز می خوانیم و جشن می گیریم

 

21-  حبك نسانی الحروف غیرك ما بدی اتذكر  : عشق تو حروف را از ذهن من دور می کند، نمی خواهم هرگز كسی را جز تو دوباره بیاد بیاورم

 

22-  القصة صارت ع المكشوف خللی المش سامع یسمع  : داستان بر همه عیان شد ، اجازه بده هر كس نشنیده بشنود

 

23- من هاللحطة عم قلك ایامی صارت ملك لا ما بدی غیرك حدا  : از این لحظه همه روزهایم برای توست، نه، كسی را جز تو نمی خواهم

 

24- نیالک فیی و نیال عیونی فیک  : خوشا اقبال تو که مرا داری و خوش به حال چشمانم که تو را دارند

 

 25- من كل الدنیی انت اللی رح نقیك  : از تمام این دنیا تو تنها كسی هستی كه انتخاب خواهم كرد

 

هدی اعصابك

 

26- تعال اقعد ونحسبها تعال وهدی اعصابك  : بیا و بشین تا حساب کنیم، بیا و اعصابت رو آروم کن

 

27- جروحی لو ابا اكتبها یضیع العمر بحسابك  : اگه بخام غم و زخم هام رو بنویسم عمرم به حساب تو ضایع میشه

 

28- طویلة حیل هالقصة خذت من عمرنا نصه  : این داستان طولانیه و نصف عمرمون رو گرفته

 

29- وخلت نصه الثانی یعانی قسوة غیابك  : و باعث شد نصف دیگش درد و سختی دوریت رو تحمل کنه

 

30 - علیك حساب كم دمعة على خدی من اسبابك  : اشکای روی گونم که باعث اونا تویی به حساب تو هستن

 

31- علیك حساب كم لیلة وقف قلبی على بابك  : اون چند روزی که قلبم جلوی در تو ایستاده بود به حساب تو هستن

 

32- اذا ودك تعاتبنی انا بسال وجاوبنی  : اگه میخای منو سرزنش کنی ، من میپرسم و تو جوابمو بده!

 

33- ثلاث سنین تاركنی وجیت الیوم وش جابك : سه سال منو ترک کردی و امروز اومدی ، چی باعث شد که بیای؟

 

34- یا عمی هدی اعصابك  : ای فلان اعصابت رو آروم کن

 

35- حكاوی ما اقدر اكشفها انا اللی بس اعرفها : داستان هایی هست که نمیتونم اونا رو فاش کنم و فقط من از اونا با خبرم

 

36- فواتیر الشقا شفها وراجع ورقة كتابك : قبض های سختی من رو ببین و به برگه کتابت مراجعه کن

 

37- یا عمی هدی اعصابك : ای فلان اعصابت رو آروم کن

 

38- أخذنی معك بالجو الحلو  : مرا با خودت در حال و هوای زیبا ببر

39- خلینی معك اسرح یا حلو  : بگذار با تو بگردم ای زیبا 

 

40- جمالك جمال .. جمالك جمال مش عادی  : زیبایی تو زیبایی است ، زیبایی تو عادی نیست

41- كلامك كلام .. كلامك كلام مش عادی : کلام تو کلام است ، کلام تو کلام عادی نیست

42- شو بدی دلال على صوت ادلال غفینی : من صدای ناز میخواهم ، بر صدای ناز من را بخوابان

43- شو بدك غرام لیل الغرام هنینی  : چقدر عشق میخواهی ، شب عشق به من تبریک بگو

 

44- خیالك خیال .. خیالك خیال مش عادی  : خیال تو خیال است ، خیال تو خیال عادی نیست

45- و جاینی بزمان .. جاینی بزمان مش عادی  : و در وقتی آمدی ، و در زمان غیر عادی آمدی

46- توعدنی بأمان .. توعدنی بامان تلاقینی مكان  : به من وعده ی امنیت می دهی و در حایی مرا ملاقات می کنی

47- تننسى الزمان و نغنی  : زمان رافراموش می کنم و آواز میخوانیم

 

48- مشی معی ساحرنی الحنان هالقلب اسمعی عم ینده هلا : با من بیا ، مهربان مرا تلسم کرده ، 49- این قلب را بشنو برای چه می گوید خوش آمدید

50- مشی معی ساحرنی الحنان هالقلب اسمعی عم ینده هلا : با من بیا ، مهربان مرا تلسم کرده ، این قلب را بشنو برای چه می گوید خوش آمدید

 

لو تعرفوه - البوم : بستناک

 

1- لو تعرفوه لو یوم یئابلكو اسالوه؟ لیه الایام یاخدوه؟ : اگر او را می شناسید و یا روزی رو در رویتان قرار گرفت ، او او بپرسید چرا روز ها او را برد ؟

2- لو تعرفوه لو یوم شفتوه كلموه عن ناس بیحبوه  : اگر او را می شناسید یا روزی او را دیدید درباره ی مردمی که او را دوست دارند با او صحبت کنید

3- وفكروه فاتنی وبستناه وكمان بئى عرفوه مین فات حبیبو تاه  : از من گذشت و از او متنفر هستم و همچنین به او بشناسانید که چه کسی از عشقش گذشت و گمراه شد .

 

4- وبئوا اسالوه  : و بمانید و از او بپرسید

 

5- ازیو وازی حالو فی بالو او مش فی بالو ما انساش هوانا وامانه كل الی تئال ئولو  : که چطور است ؟ و حال و احوالش چطور است ؟ در خاطرش هستم یا نه ؟ و عشقمان را فراموش نکرده است و این امانت است و هر چه که گفته شد را بگویید

 

6- وفكروه فاتنی وبستناه وكمان بئى عرفوه مین فات حبیبو تاه  : و به او خاطر نشان کنید که از من گذشت و منتظرش هستم و همچنین به او بشناسانید که چه کسی از عشقش گذشت و گمراه شد .

 

7- لو تعرفوه لو كان فی ب ینكم كلام حد یسلم بس علیه  : اگر او را می شناسید اگر بینتان حرفی رد وبدل می شود یکی فقط بهاو سلامی بکند

 

8- لو تعرفوه ئلولو ببعتلو السلام لعینه ولئلبو ولیه  : اگر او را می شناسید به او بگویید که سلامی برای چشمانش و دلش می فرستم و چرا ؟

 

تامر حسنی - انا و لا عارف - آلبوم : یا بنت ال ایه

 

1- انا ولا عارف انا مالی ولا الی جارالی بحبك یا حبیبی بحبك وهجنن علیك : من نمی دانم چه بر سر من گذشته ، دوستت دارم ای عشق من و برایت دیوانه خواهم شد ( می شوم )

2- انا بقى حالی مه حالی ولا شاغل بالی یا عمری غیرك یا عمری والله حموت علیك : من در حال خودم نیستم و هیچ چیز غیر از تو ذهنم را مشغول نكرده ای هستی من و به خدا سوگند برای تو می میرم

3- حبیبی لیا انا بتقولها وعارف معانیها یبقى انت عایزنی اروح فیها یا حبیبی انا : عشق من برای من می گویی و معنی آن را می دانی تو می خواهی من دیوانه ی این حرف بشوم ای عشق من

4- والبوسة منی انا على ایدك وحدة وعلى خدك میة وحدة یا عمی ومین قدك اه یا سیدی انا : و این بوسه از من بر روی دستت و صد تا بوسه بر روی گونه هایت و چه كسی به اندازه ی تو ارزش دارد ، آه ای سرور من

5- محتاج لكل الی فیك خلینی فی حضنك قربنی لیك ورینی شكل الغرام فی عنیك خلینی معاك : به هر آنچه كه نزد توست نیاز دارم ، من را در آغوشت بگذار ، مرا به خودت نزدیك كن و شكل عشق را با چشم هایت به من نشان بده و بگذار تا با تو باشم

6- غلبنی اجی عندك واهدی اه یا جامد انت یا ولد اه یا معدی یا واخد انت الحیاة والروح ویاك : گذاشتی پیش تو بیایم و آرم بشوم ، ای جامد بی احساس تو ای كسی كه روح و زندگی من را با خودت بردی

یلی نسینی  : اونی كه منو فراموش كرده

 

7- یلی نسی حبی و شاغل بالی : اونی كه عشقم  رو فراموش كرده و ذهن منو درگیر خودش كرده

 

8- حبیب احكینی  : عشقم برای من حرف بزن

 

9- یاتاركنی وحدی هبلیالی : ای كسی كه منو به تنهایی در این شب ها ترك كرده

 

10- مبتسال عنی ،یامادابو عیونی و انا عم داری  : از من نمی پرسی ، ای كسی چشم های من رو آب خودش كرده و من خبر ندارم ( از این قضیه)

 

 

 

 ارسال توسط رحمن بخش سپاهی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
یادگیری لهجه ها ی عربی تا چقدر برایتان اهمیت دارد؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا