تبلیغات
لهجه های عربی - ترجمه ترانه ها قسمت دوم
لهجه های عربی
آموزش لهجه های زبان عربی

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 20 شهریور 1388

صاله نصری – اکثر ...اكثر  

                                      

البوم : علیك عیونی –سیرین عبدالنور

نقول ایه ؟  -  البوم  : نقول ایه

روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

اصاله نصری – اکثر ...اكثر                                         

1- اكتر من اللى باحلم بیه مش قادرة اخبى انا تانى علیه : بیشتر از آن چیزی است كه آرزویش می كنم ( در خواب می بینم )  نمی توانم بیشتر از این از او پنهان كنم

 2- دانا من اول ماقابلت عنیه ندانى حبیبى معاك حیاتى : من از اولین باری كه چشمانش را دیدم من را صدا زد

 3- واجمل واصعب قوله اه وعمرى اللى انا عایشاة  : ای عشق من ، ای زندگی من و سال هایی كه به سر می برم ( زندگی می كنم) همراه توست و زیبا و سخت است گفتن آن

 4- یسبنى واحس ان انا ویاة فى ثوانى  : من را رها كند و احساس كنم من با او چند ثانیه با همیم

 5- داریت على قلبى واتمنیت قلبك یجینى ویقول كل اللى حاسس بیه  : قلبم را نوازش كردم و آرزو كردم كه قلب تو پیش من بیاید و تمام چیز خهایی كه احساس می كند رابه من بگوید

 6- واهو بان الشوق علیا اهو بان واهو كل شى باوان ات ایه بخبى علیه  : و شوق در من پدیدار شد و ظاهر شد و همه چیز به سرعت و برای چه از او پنهان كنم

 7- ویاك لوحتى وانت بعید الشوق الیك بیزید  : با تو حتی اگر تو دور هستی شوث برای تو زیاد می شود

 8- وافضل افكر فیك لو اقول عنك كلامى یطول : و می مانم به تو فكر می كنم و اگر از تو بگویم كلام من زیاد می شود

 9- وافضل سنین وایام اوصف غرامى انا بیك : و سال ها و روز ها می مانم تا عشق خودم نسبت به تو را وصف كنم

 10- فی غمضه عین عشقت هواک وحبیتک لا قولت الفین واخدنی معاک و انا انسیتک : دریک چشم به هم زدن عاشقت شدم و نگفتم که منو با خودت به کجاها میبری درحالی که یادم رفت که تو در کنار منی(از خوشحالی هیچی حس نمی کرد)

 11- فی غمضه عین هواک عاشقته فی ثانیه معاک احلوت الدنیا فی غمضه عین : در یک ثانیه عاشقت شدم و زندگی در این دنیا با تو قشنگ شد

 12- فحضنی بیک بحس ابراحه جوایا امانه علیک تکمل دنیتی معایا : وقتی در اغوش تو هستم هیچ غمی ندارم،قسمت میدم که دنیامون رو باهم زندگی کنیم

 13- و عینی علیک یارت جنبک تخلینی بعیش ایامی وسنینی و عینی علیک : و من مواظب تو هستم،ای کاش قبول کنی که روزها وسالها در کنار تو زندگی کنم و مواظبت باشم

 13- یارت جنبک تخلینی بعیش ایامی وسنینی فحضنی بیک : ای کاش قبول کنی که روزها وسالها در کنار تو زندگی کنم و مواظبت باشم

  14- فی غمضه عین عشقت هواک وحبیتک لا قولت الفین واخدنی معاک و انا انسیتک : دریک چشم به هم زدن عاشقت شدم و نگفتم که منو با خودت به کجاها میبری درحالی که فراموش کردم که تو در کنار منی(هرچی می گفتی گوش می کردم)

 15- فی ناس بتجرح ناس وناس تشیل فی عیونها ناس : ادمایی هستن که دل ادمایی رو میشکنن و ادمایی هستن که همه چیزشونو به خاطر ادمایی میدن

 16- وناس قلوبها من الاساس حجر میتین : و ادمایی هستن که ازهمون اول قلبشون مثله سنگ مرده است

 17- مشیت فی طریق طویل كان ای حلم قصادی صعب ومستحیل : راه زیادی رو رفتم(تجربه های زیادی کسب کردم)همه چیز مثل رویا سخت و غیر ممکن بود

 18- كان نفسی حد یقولی مرة السكة فین : دوست داشتم یکی یه بار به من بگه هدفم کجاست

 19-  وشریط حیاتی بیعدی من قدام عینیة : البوم زندگیم مثل فیلم از جلو چشام رد میشه

20- شوفت النهایة من البدایة جایة جایة : از همون اول آخرای زندگیم رو دیدم  که قبل از اینکه شروع بشه تموم میشه

21- وسنین كتیر من عمری عدو فی سؤال معرفش ردو : سالهای زیادی از عمرم گذشت یه سوالی هست که هنوز جوابشو پیدا نکردم

22- مین اللی جانی فی الحكایة ومین ضحیة : در این داستان زندگی چه کسی پیشم اومد وچه کسی فدا کاری کرد

 23- فی ناس مكشوفین وراء الستایر ناس كتیر مش متشافین و  عشان نشوف لازم نشوف من الناحیتن : اگر بخوایم قضاوت کنیم باید قضاوت های ما دو طرفه باشه

 24- غلطان ولا برئ كدة او كدة مكنش فیة فی ایدیة شئ : گناه کارم یا بی گناه،همینجوریش(زندگی عادی)هم دست خودم نبود

 25- وازای نلوم علی حد مخترش الطریق : و چطوری کسی رو سر زنش کنیم در حالی که خودش راه زندگیش رو انتخاب نکرده

 26-  فت بعینیا حبیبی معاك الدنیا دیا وخدنی هواك : من دنیا رو با چشمانم با وجود تو دیدم و هوای عشقت مرا جذب کرد

 27- انت اللی كنت انا بتمنااااه  : تو کسی هستی که من آرزویش را می کردم

  28- اتمنى قلبی یكون ویاك ولقیت حبیبی حیاتی معاك : آرزو می کنم که قلبم با تو بماند...من دنیا و زندگی ام را با تو پیدا کردم

 29-  واكتر من اللی انا بتمناه : و بیشتر از آنچه تمنا می کردم به دست آوردم

  30 - عمری اللی قبلك عدى وراح دلوقت جمبك انا مرتاح : عمر من قبل از تو گذشت و رفت،الان من در کنار تو راحت و آسوده هستم

31- حبك فقلبی ومش هنساه : عشقت در قلبم است و من آن را فراموش نخواهم کرد

32- هنعیش یا حبیبی احلى سنین من الناس والدنیا مش خایفین خلیك معایا هنا : ما ای عشق من،بهترین ساهال را زندگی خواهیم کرد...از مردم و دنیا نمیترسیم ، همینجا با من بمان

 33- من غیر ما توصف أی هواك انا قلبی عارف ایه جواك : بدون اینکه عشق و علاقه ات را ابراز کنی من میدانم که چه چیزی در درون توست

 34- وبحس بیك حبیبی اوام  : و به سرعت تو را احساس می کنم

 35- ده كلام حبیبی لو قلناه هیضیع حبیبی الوقت معاه : حرف زدن ما فقط موجب اتلاف وقت می شود

 36-  ما تقلش حاجه كفایه كلام : چیزی نگو کلام و حرف زدن کافی است.

البوم : علیك عیونی –سیرین عبدالنور

 1- اتكلم و الا لا یا قلبی و الا اعمل ایه  : حرف بزنم ای دل من یا نه ، و یا اگر نه چكار كنم ؟

 2- مش واحد باله لیه یا قلبی و بیفكر لیه : چرا فكرش را مشغول نكردم ای دلم و چرا فكر میكند ؟

 3- دی عنیی و كل حاجة فیی بتنادی علیه  : با چشمانم و با تمام وجودم او را ندا می زند

 4- لو بص فی عینی مرة بس : اگر فقط یك بار در چشمانم نگاه كند

 5- حیحس اوام بشوقی لیه  : به سرعت به اشتیاقی كه برای او دارم پی خواهد برد

 6- لو بص فی عینی مرة بس : اگر فقط یك بار در چشمانم نگاه كند

 7- حیحس بانی دایبة فیه  : به سرعت حس خواهد كرد كه من برای او آب شدم

 8- لو قللی تعالی قلبی دق  : و اگر به من بگوید بیا كه دلم تپید

 9- انا اروح له اوام ما اقلشی لا : من به سرعت پیش او خواهم رفت و نه نمی گویم

 10- انا حالی هو برده حاله على ایه مشغول  : نمی دانم حال من و همچنین حالش به چه چیزی مشغول هستند ؟

 11- و فبالی كل شئ فی باله مش لازم اقول : و در فكرم تمام چیز هایی هست كه در فكرش است و نیازی به گفتن ندارم

 12- میلاله ایوه مشتاقة له حاشتاق على طول : به سویش كشیده شدم ( میل كردم ) بله مشتاق او شدم و همیشه مشتاق او هستم

 13- تعرف ان انت بقیت فی الدنیا كل ما لیا  : می دانی که هر چه که در دنیا من دارم ، فقط تویی

 14- و ان قلت بحبك یبقى الحب علیك ده شویة : و اگر گفتم که تو را دوست دارم ، چیز بسیار کمی از عشق را برای تو گفته ام

 15- من یوم ما عرفتك و انت ملیت الدنیا علیا : از روزی که تو را شناختم ، من از دنیا خسته شدم ( دنیا را در چشم کوچک کرد )

 16- بهواك : دوستت دارم

 17- سلم یا حیاتی و تبقى ایامی و كل سنینی : آشتی کن(سلام کن) ای زندگی من ، تا روزگارم و تمام سال هایم را احساس کنم

 18- بس اوعى تفكر تبعد یوم و تغیب عن عینی : فقط نکنه روزی به ذهنت برسد از من دور شوی و از چشم من ناپدید شوی

 19- فی عینیك یا حبیبی غرامی انا شوفتو مستنینی : در چشمانت دیدم که عشقت به انتظار من نشسته ، ای عشق من

 20- مش ای غرام  : عشق دیگری نبود

 21- علیك عیونی روحی فیك : چشمم برای توست ، وجودم در دست توست

 22- و الدنیا حلوة بین ایدیك : و دنیا در بین دستان تو زیباست

 23- اول مرة شفتك رحت لیك : اولین باری که تو را دیدم ؛ به سمتت رفتم

 24- و قلبی لیك سلمتو اوام  : و قلبم را در همان لحظه به تو دادم

 25- حبك غیرنی فی لحظة و خلى العالم ثانی  : عشقت مرا در یک لحظه دگرگون کرد و به گونه ای دیگر دنیا را (برای من) ساخت

 26- و الیوم بیعدی معاك یا حبیبی كانوا ثوانی : و روزی که با تو باشم و بگذرد ،ای عشقم ،انگار ثانیه هایی برای من بودند

 27- و بقیت من كثر هواك خایفة انك تنسانی  : و بسکه تو را دوست دارم ، می ترسم ، مرا فراموش کنی

 28- و انا عاشقة هواك  : و من عاشق ، عشق تو هستم

 29- من الهوى و عمایله  : آه از عشق و دردسرهایش

 30- و اللی سنین بحایله : آنچه که از سالهایی که گذشت و من همیشه در فکر او بودم

  31- ده اللی انا قلبی شایله : این من بودم که او را در اعماق قلب قرار دادم

 32- و ده قلبه و لا حن فی یوم  : در حالیکه قلب او حتی یک روز نسبت به من مهری از خود نشان نداد

 33- یاما یا لیل جرالی  : چه شب هایی که بدون او تا صبح بیدار ماندم و اینگونه بر من گذشت

 34- و لا داری انشغالی  : و او هرگز خبر نداشت که من اینگونه با عشق او درگیرم

 35- بینام باللیالی :شب هایی که او (با خیال راحت) می خوابد

 36- و عیونی و لا شافت نوم : در حالی که چشمان من خوابی نداشت

 37- حنن قلبه یا هوى كنا سوا  : ای عشق کمی دلش را برای من بدست بیاور و به یاد او بینداز که ما روزی در کنار هم بودم ( با هم بودیم )

 38- و یسیبنی لیه  :و چرا مرا رها می کند

 39- یوم فی بعاده بمیة سنة  : یک روز دوری از او برای من  مثل یک سال می گذرد

 40 - مشتاقة انا وحشانی عنیه  :دلم بسیار برای او و چشمانش تنگ شده است

 41- روح و قوله یا هوى ان حبیبه مستنیه  : برو ای عشق و به او بگو که معشوقش در انتظار اوست

 42- روحله یا شوق و قوله ع اللی جرالی  : ای اشتیاق به دنبال او برو  و نسبت به آنچه که در دوری او بر سر من آمده او را خبر دار کن

43- كله  : همه ی درد ها را بگو

 44- اللی انا فیه وصله  : حرف و حدیث آن چه که من می کشم به او رسیده

 45- ولا خلاص انا مش عالبال  : و یا شایدم نه ، من اصلا درفکر او جایی ندارم !

 46- اشواقی اللی فیا صعب تهون علیا  : سخت است که بخواهم اینگونه به سادگی از تمام دلتنگی و شور و اشتیاقی که در قلبم وجود دارد بگذرم

 47- ده حبیبی و عینیا  : او عشق من و چشمان من است

 48- مهما بعاده علیا انا طال  : هر چقدر که جدایی از او طول بکشد

 49- لما الناس قالو انك جای  : زمانی که مردم گفتند تو آمده ای

 50- شفت انا حلویت ازای : دیدی که من چگونه زیبا و قشنگ شدم

 51- اصل انت المره بیوحشنی  : چون دلتنگ تو شده ام

 52- ولا وانك على طول نسای  :  و تو همیشه فراموش می کنی

 53- لما قالولی حبیبی جای  : زمانی که به من گفتند عشق من آمده است .

 54- شفت انا حلویت ازای  : دیدی که چگونه قشنگ شدم

 55- انا حبیت یا حیاتی حیاتی  : من به زندگی عشق ورزیدم ای عشق من

 56- علشان بیك و معاك حتكون  : برای اینکه زندگی من همراه با تو در کنار تو خواهد بود

 57- انا حبیت یا عینیه عینیه  : من عاشق چشمان خودم شدم ای کسی که مثل چشمان خود من هستی

 58- و بقت اشوفهم احلى عیون  : و چشمانم برای خودم بهترین چشمان شدند

 59- م انت عینیه اللی بشوف بیها  : تو چشمان منی که من با آن ها می بینم

 60- و انت حیاتی اللی انت ملیها  : و تو زندگی منی که تو آن را مملو کرده ای

 61- و انت دنیا كل ما فیها  : و تو دنیای منی و همان دنیایی هستی که تمام هستی من در آن است

 62- شمس و قمر و بحر و جو  : تو خورشید و ماه و دریا و هوای منی

 63- علشان كده من حقی احلو  : به همین خاطر حق با من است اگر اینگونه زیبا شوم

 64- مهما تغیب عن عینی یا عینی  : هر چقدر که از (جلوی) چشمان من دور بشوی ای (نور) چشمان من

 65- انت فقلبی و ساكن فی  : تو در قلب منی و در آن ساکن باقی خواهی ماند

 66-افضل افكر یوم ما تجینی  : می مانم و به آن روزی که می آیی فکر می کنم

 67- ح البس ایه و ح اقولك ایه  : که چه بپوشم و چه بگویم ؟ ( چه خواهم پوشید و چه خواهم گفت ؟ )

 68- و لا اسكت و كفایا سلامی  : و نه اینکه ساکت باشم و فقط سلام کردن من کافی است

 69- منه ح تسمع كل كلامی   : و با آن سلام تو تمام حرفهایی که میخواهم بگویم را خواهی شنید

 70- یاللی حلویت بیك ایامی  : ای کسی که با تو درروزگار زندگیم زیبا شدم

 71- هما حتبعد برضو ولو  : هر چقدر از من دور بشوی

 72- و علشان كده من حقی احلو  : باز هم من این حق را دارم که با دیدن تو زیبا بشوم

 73- ضحكت .. یعنی قلبها مال و خلاص الفرق ما بینا اتشال : خندید ... یعنی قلبش به من تمایل پیدا کرد و دوری تمام شد و از بین ما برداشته شد

 75- یلا یا قلبی روحلها یلا قلها كل اللی بیتقال   : یلا ای قلبم ، به سمت او برو ، یلا برو و آن چیزی که باید گفته شود را به او بگو

 76- مستنی ایه بعد الضحكة دی الضحكة فاتحالك سكة  : بعد از این خنده منتظر چه هستی ؟ ای حنده برای تو راه را بازکرد

 77- مش هی دی اللی انت عاشقها و بقالها یاما شاغلة البال  : مگه همان نیست که تو عاشق آنی و به او بگو آنقدر فکرم را مشغول کرد

 78- و بقالها یاما شاغلة البال  : و به او بگو آنقدر فکرم را مشغول کرد

 79- ضحكت یعنی حاسة هواك و موافقة تعیش العمر معاك : خندید ، یعنی عشق تو را احساس کرده و موافق است که تمام عمر را با تو زندگی کند

 80- روح یا حبیبها ده انت حبیبها طمن شوقها اللی استناك  : برو ای معشوقش ، تو معشوق اویی ، عشقی را که منتظر توست را برو و نسبت به خود اطمینان بده

 81- فی حد یستنى على دی ؟؟ دی كفایة بس الضحكة دی  : برای چی ، کسی منتظر شود ؟؟ خنده ی او کافیست ( نشان دهنده ی همه چیز هست )

 82- شفت اهه ضحكت تانی .. یعنی اللی شفته مكنش خیال  : دوباره او را دیدم که خندید ... یعنی چیزی را که دیدم واقعا خیال نبود ؟

 83- یعنی اللی شفته مكنش خیال  : یعنی چیزی را که دیدم واقعا خیال نبود ؟

 

 

نقول ایه ؟  -  البوم  : نقول ایه

1- نقول ایه خلاص انا و انت حبیبی مفیش حاجة نقولها  : چه بگوییم ؟ تمام شد . من و تو ای عشق من نیاز نیست بگویم

2- واصلین لدرجة حب محدش فی الدنیا وصلها  : به درجه ای از عشق رسیدیم که هیچ کس  در دنیا به آن نرسیده است

 3- انا لیك و عمری ما اكون یا حبیبی غیر لیك روحی شاغلها  : من برای تو هستم و در تمام زندگیم جز برای تو که مرا به خود مشغول کرده ای نخواهم بود

 4- دی الثانیة و انت بعید ازای قلبی هیستحملها  : این یک ثانیه است و تو از من دوری و چگونه دل من این دوری را تحمل خواهد کرد

 5- انا لیك و عمری ما اكون یا حبیبی غیر لیك روحی شاغلها  : من برای تو هستم و در تمام زندگیم جز برای تو که مرا به خود مشغول کرده ای نخواهم بود

 6- دی الثانیة و انت بعید ازای قلبی هیستحملها  : این یک ثانیه است و تو از من دوری و چگونه دل من این دوری را تحمل خواهد کرد

 7- یا حبیبی أوصف فرحتی بیك ازای صعب علیا  : ای عشق من چگونه شادی خودم را با تو وصف کنم که برایم سخت است .

 8- أكتر یا قلبی ما بحلم بقى ملكی و بقى فی إیدیا  : ای دل من ، بیشتر از این آرزو نمی کنم ( خواب نمی کنم ) از آن ( ملک ) من و در میان دستهایم شد .

 

 

 ارسال توسط رحمن بخش سپاهی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
یادگیری لهجه ها ی عربی تا چقدر برایتان اهمیت دارد؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا